Σελίδα Εισαγωγής
  English

Καλώς ήλθατε στις ιστοσελίδες του εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων!

Εδώ μπορείτε να βρείτε:

  • Γενικές πληροφορίες για την δομή, το ιστορικό και το προφίλ του εργαστηρίου.

  • Πληροφορίες για τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητές του.

  • Λίστα και σύντομη περιγραφή για κάθε έργο που το εργαστήριο έχει ολοκληρώσει μέχρι σήμερα.
Ταυτότητα | Ιστορικό | Υποδομή | Προσωπικό | Τεχνικό Προφίλ
Ερευνητικές Δραστηριότητες     | Μαθήματα | Διπλωματικές | Έργα | Επικοινωνία | Αναζήτηση