Σελίδα Εισαγωγής
  English
Υπολογιστικές Μεθόδοι για Διαφορικές Εξισώσεις


--Επιστροφή--
Γενικές Πληροφορίες
   Διδακτικές Μονάδες : 3
   Διδασκαλία : 2 ώρες / βδομάδα
   Φροντιστήριο : 1 ώρες / βδομάδα
   Εργαστήριο : 3 ώρες / βδομάδα
Χρήσιμο Υλικό
   Μέθοδος Εκτίμησης Σφάλματος
   Προκαταρκτικά Μαθηματικά
   Προβλήματα Διαφορικών Εξισώσεων σε Δύο Διαστάσεις
   Η Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών σε Δύο Διαστάσεις
   Σημειώσεις για ΠΔ και παρεμβολή  (για τη δεύτερη άσκηση)
   Σημειώσεις για την παρεμβολή με τμηματικά πολυώνυμα στις 2 διαστάσεις
Ασκήσεις 2005-6
   Ασκήση 1
   Άσκηση 2
   Πρόγραμμα 1
   Πρόγραμμα 2
Ανακοινώσεις
19/01/2010: Ανακοινώθηκε η Τελική Ασκηση.
Ταυτότητα | Ιστορικό | Υποδομή | Προσωπικό | Τεχνικό Προφίλ
Ερευνητικές Δραστηριότητες     | Μαθήματα | Διπλωματικές | Έργα | Επικοινωνία | Αναζήτηση